Korporatsioon Indla

Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!


1924. aastal asutatud korporatsioon Indla on vanuselt teine naiskorporatsioon Eestis. Meie eesmärk on pakkuda liikmetele ülikooli ajal ning vilistlaspõlveski võimalust ühiskondliku ja seltskondliku tegevuse kaudu mitmekesistada igapäevaelu, omandada uusi teadmisi ja oskusi. Oma tegevuses juhindume demokraatiast, eestlusest, sõprusest ja mõõdukusest.

2023. aasta kevadsemestri külalisõhtud toimuvad 17. ja 21. veebruaril ning 2. märtsil kell 19.15 aadressil Tähtvere 4-2! Tule ja saa teada, millega me igapäevaselt tegeleme!

Vivat, crescat, floreat corporatio Indla!