Korporatsioon Indla

Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!


Liitumine ja külalisõhtud

Külalisõhtu (2012 sügis) Kadri Tinn (1)

Külalisõhtul tutvust tegemas (2012)

Korporatsioon Indlaga on oodatud liituma Tartu ülikooli või teiste kõrgkoolide eesti rahvusest naisüliõpilased või vilistlased. Seepärast on meil iga semestri esimestel nädalatel kolm külalisõhtut, kus huvilistele tutvustatakse korp! Indla põhimõtteid, ajalugu, traditsioone ja tegevust. Külalisõhtud on sisustatud ettekannete ja toredate ühistegevustega ning aega jääb ka konvendituuriks ja indlaensistega tutvumiseks.

Korp! Indla liikmeks astuda soovijal tuleb osa võtta vähemalt kahest külalisõhtust ning esitada korp! Indla juhatusele kahe liikme soovitusega vabas vormis kirjalik avaldus. Kui juhtub, et ei ole võimalik kahest külalisõhtust osa võtta, siis erandina võib külalisõhtu asendada ka rebastunni, cantustunni, teeõhtu või mõne muu sobiva üritusega. Selleks tuleb võtta ühendust korp! Indla rebasvanemaga, kes tutvustab lähemalt liikmeks astumise tingimusi ning vastab ka tekkinud küsimustele.